PHOTO GALLERY

You may find on the following links the selection of photographs from my public and private life.

U galerijima (PUBLIC Life i PRIVATE Life) m0žete videti fotografije koje sam izdvojio iz svog javnog i privatnog života. Među mnogim meni dragim fotografijama nalaze se i one koje oslikavaju zanimljive „autentične“ priče mog života a jednu započinjem već na ovoj strani. Ako sam vas na neki način zainteresovao, nastavak potražite na sledećim linkovima:

PUBLIC Life          PRIVATE Life

_