Biznis

Proslava kompanije SCP International

SCP International i Americka privredna komora u Srbiji

Proslava godišnjice SCP International u suorganizaciji s Američkom privrednom komorom u Srbiji (AmCham)

SCP International su 2003. godine osnovali gospodin Kim Den Hondt, Đorđe Vučinić i Tahir Hasanović. Počeli smo sa 9 zaposlenih, da bi nas avgusta 2008. godine kupio Securitas. U momentu akvizicije SCP International imao je oko 1.500 zaposlenih.

A ovako je počelo…

Tahir Hasanovic, Osnivanje SCP International-a, Kim Den Hondt i Djordje Vucinic

Osnivanje kompanije SCP International, gospoda Kim Den Hondt i Đorđe Vučinić